Medlem

Välkommen med i Solf IK!

Solf IK medlemsavgiften på 10 euro/ person kan ni betala med mobilepay på Solf IKs nummer 69484. Mera information hittar du på idrottsklubbens hemsida.

Orienteringen är utmärkt för alla generationer, då sporten aktiverar hela kroppen. Vi rör oss på naturens villkor i omväxlande terräng. Gemensamma
upplevelser på träning och tävling ger gemenskap mellan generationerna. Genom talkokraft har vi också möjligheten att ordna tävlingar. Vi hoppas att du som medlem ställer upp på talko.

Som medlem och orienterare har du tillgång till att delta i olika tävlingar och träningar som föreningen står för. Nedan hittar du besluten för året 2024:

 • Föreningen står för startavgifterna till alla tävlingar i Finland om man anmäler sig i
  tid. Vid efteranmälningen betalar man mellanskillnaden själv.
 • Alla tävlare skaffar själv licens och försäkring. Orienteringslicens tar man via Suomisport.fi. Försäkringen köper man också via Suomisport.fi eller via något annat
  försäkringsbolag, men kolla att ni har sådan försäkring som täcker tävlingstillfällen.
  Sektionen rekommenderar att man tar försäkring även om man bara är motionär. Ingen licens behövs om man deltar bara i DM-tävlingar, FSOM eller Ekorrstigfinalen.
 • Betalningar för anmälningsavgifter till Kainuun rastiviikko, Fin5 och veteran-VM.
  Sektionen beslöt att betala anmälningsavgiften till en av tävlingarna om anmälan
  göra före andra datumet för tröskeln för anmälan. Föreningen betalar bara
  orienteringsveckor i Finland. Deltagaravgiften till O-ringen betalar man själv om
  inte sektionen ordnar en resa dit.
 • Orienterare som springer motionsbanor på tävlingar betalar deltagaravgiften själv
  om man är senior, sektionen betalar för juniorerna.
 • Sektionen återkommer med sponsoreringen för juniorer upp till 21 år och ledare
  som deltar i FSO:s storläger.
 • Sektionen står för en del av lägerkostnaderna för FSO:s ungdomsgruppens
  deltagare. Angående sponsoreringar/betalningar för lägren som ordnas för dessa
  grupper tar sektionen ställning till vid senare möten under säsongen. Detta är
  beroende av sektionens ekonomi.
 • Sektionen betalar IF Femmans träningar och Tommy Löfroths intervall- och
  löpteknikträningar i Botniahallen för juniorer upp till 21 år. Man betalar först själv
  och ger sedan kvitto till kassören som betalar orienteraren.
 • FSO:s träningsdagar i Österbotten 2024. Föreningen står för juniorers (upp till 21
  år) kartavgifter medan vuxna betalar själva.
 • Kvartersorientering ordnade av IF Femman, Vaasan Suunnistajat, Laihian Luja,
  Malax IF och Solf IK. Föreningen står för juniorers (upp till 21 år) kartavgifter medan
  vuxna betalar själva. Man betalar först själv och ger sedan kvitto till kassören som
  betalar orienteraren.