Inbjudan | Kutsu

Suomeksi löytyy alempana.

SOLF IK ÖPPEN, ÖIDM BUDKAVLE, SÖNDAGEN 4.7.2021 I SOLF

Klasser och avgifter ( enligt ÖID :s bestämmelser, mera info hittas härifrån https://oid.idrott.fi/app/uploads/sites/125/2021/02/ol-dm-klassindelning.pdf) :

H/D21, H/D 40, H/D 50, H/D 60, H/D70 55 €

H/D 13-16 30 €

HD 12 (vanlig, TR ,vanlig, åtminstone en flicka ingår i laget) 30 €

HD 10 RR( blandlag möjliga, åtminstone en flicka ingår i laget) 30 €

Anmälan via IRMA (http://irma.suunnistusliitto.fi) senast tisdag 29.6 kl 24.

Efteranmälan mot dubbel avgift senast torsdag 1.7. De slutliga laguppställningarna ska meddelas senast fredag 2.7 kl 18.00.

Till anmälda utan emitnummer reserveras hyresbricka. Hyra för bricka och byte av emitnummer 5 €, betalas i Info i TC. Avgift 90 € ifall hyresbrickan inte returneras. Samma emitbricka får användas bara en gång i tävlingen.

Tävlingsdirektiv med starttider och banlängder publiceras på föreningens hemsida https://ol.solfik.fi/

Start: Första start 10.30

Karta: 06/2021, insatt i plastficka. Vägvisning: Västersolfvägen 236, Korsholm. Vägvisning från väg 673 (Strandvägen) 3 min.

Parkering: Avstånd till TC: 0-1000 m.

Tvätt: Ingen tvätt

WC: Inne och i fältförhållanden.

Funktionärer: Tävlingsledare /informatör: Rosmarie Finne tel.nr 0505444045. Banläggare: Virpi Snickars, Robin Udell, Gustav Nygård Bankontrollant: Stefan Höstman , Malax IF.

VÄLKOMNA!

Mvh Solf Ik!

SOLF IK AVOIN, ÖID- VIESTI SUNNUNTAINA 4.7.2021 SULVALLA


Sarjat ja maksut: (sarjat ÖID-ohjeiden mukaan, Lisätietoja löytyy täältä
https://oid.idrott.f/app/uploads/sites/125/2021/02/ol-dm-klassindelning.pdf) :
H/D21, H/D 40, H/D 50, H/D 60, H/D70 55 €
H/D 13-16 30 €
HD 12 (suora, TR ,suora, vähintään yksi tyttö joukkueessa) 30 €
HD 10 RR(sekajoukkue mahdollinen, ainakin yksi tyttö joukkueessa) 30 €


Ilmoittautuminen IRMA (http://irma.suunnistusliitto.f) kautta viimeistään
tiistaina 29.6 klo 24.
Jälki-ilmoittautuminen kaksinkertaisella maksulla viimeistään torstaina 1.7.


Lopulliset juoksujärjestys ilmoitetaan viimeistään perjantaina 2.7 klo 18.00.


Ilmoittautuneet ilman emitnumeroa varataan lainaemit. lainaemitin hinta ja
emitnumeromuutos on 5 €, maksetaan infoon kilpailukeskuksessa. Jos laina-
emittiä ei palauta, niin maksu on 90 € . Samaa emittiä voi käyttää vain kerran
kilpailun aikana.


Kilpailuohjeet lähtöaikoineen ja ratapituuksineen julkaistaan kotisivulla ja IRMAssa viimeistään päivää ennen https://ol.solfk.f/


Lähtö: Ensimmäinen lähtö 10.30

Karta: 06/2021, muovissa.

Opastus: Västersolftien 236, Mustasaari
Opastus tieltä 673(Rantatieltä) 3 min.
Pysäköinti: Kilpailukeskuksesta 0-1000 m.
Pesu: Ei pesua
WC: Sisätiloissa ja maasto-olosuhteissa.

Toimitsijat:: Kilpailujohtaja/tiedoittaja: Rosmarie Finne puh.nro 0505444045.
Ratamestarit: : Virpi Snickars, Robin Udell, Gustav Nygård
Ratavalvoja: Stefan Höstman , Malax IF.

Tervetuloa!

Solf Ik