Preliminär tävlingsdirektiv | Alustava kilpailuohje

Suomeksi löytyy alempana

Premilinär

Öppen ÖID Budkavle söndagen 4.7.2021 i Solf

Tävlingskarta: Skala: 1: 10 000 i klasserna H/D21, H/D45-59 och H/D13-16, HD12, HD10, övriga klasser 1:7 500. Kartan tryckt 6/2021, ekvidistans 2,5m. Kartan i plastfodral. Kontrollangivelserna tryckta på kartan, inga lösa kontrollangivelser. Kontrollera att du tar rätt karta. Funktionärerna har reservkartor. Modellkarta finns till påseende på växlingsområdet.

Kontroller och stämpling: Kontrollerna motsvarar modellkontrollen, som finns invid infopålen. I tävlingen används emit-systemet. I tävlingen används växlings- och målstämpling. Kontrollerna ska stämplas i rätt nummerföljd.

På RR-banorna (HD 10) finns en heldragen linje längs vilken kontrollerna finns. I terrängen är denna linje ett vitt band. Bandet börjar vid startområdet. Det är tillåtet att avvika från bandet. Kontrollerna ser ut som modellkontrollen, som finns invid infopålen. Kontrollskärmarna har på varje sida RR1, RR2 osv. Också stämplingsenheten har samma numrering. Kontrollerna ska stämplas i rätt nummerföljd.

Tävlingsjury: Johan Holmback , ordförande.

Heidi Smeds

Rosa Myrskog

Terräng:

Klasser och sträckor:

H 21 5,1-5,3 km

D 21 4,5-4,7 km

H 40 4,4-4,5 km

H 50 4,3 km

H 60 3,1-3,3 km

H 70 2,8-2,9 km

D 40 3,1-3,3 km

D 50 2,9-3,1 km

D 60 2,8-2,9 km

D70 2,5-2,6 km

H 13-16 2,7-2,9 km

D 13-16 2,4-2,6 km

HD 12 1,6-1,7 km TR 1,3 km

HD 10 2,1/1,3 km

Laguppställning: Laguppställningen skall inlämnas via IRMA före fredag 2.7 kl 18.00.

Tre etapper i samtliga klasser. Det är tillåtet för damer att springa i herrklasser.

H21

D21

H40 D40 Lagets totala ålder är minst 120 år, där löparnas ålder är minst 35 år.

H50 D50 Lagets totala ålder är minst 150 år, där löparnas ålder är minst 40 år.

H60 D60 Lagets totala ålder är minst 180 år, där löparnas ålder är minst 50 år.

H70 D70 Lagets totala ålder är minst 210 år, där löparnas ålder är minst 60 år.

H13-16 D13-16

HD12 Sträckorna är vanlig+TR+vanlig. Blandat lag möjligt, men åtminstone en flicka ska ingå i laget.

HD10 Alla sträckor är RR. Blandat lag möjligt, men åtminstone en flicka ska ingå i laget.

Tävlingsmaterial: Alla klasser använder tävlingsnummer. Tävlingsmaterialet (tävlingsnummer, emit-kontrollapp) finns i infon fördelat enligt förening. Tävlingsnumren fästs med egna säkerhetsnålar.

Numrorna returneras vid målgången.

Tävlingsnummer:

Sträcka 1: vit nummerlapp

Sträcka 2: blå nummerlapp

Sträcka 3: gul nummerlapp

Start och växling: Start- och växlingsområdet öppnas kl 10.00. Emitkortet avläses INTE vid inläsningen. Det är tävlandens eget ansvar att ha rätt emit (samma nummer som finns i IRMA). Laget diskvalifiseras om man springer med fel emit. Förflytta dig till start- eller växlingsområdet i god tid. Samma emitkort kan användas bara en gång och på en sträcka i tävlingen. Vid ingången är nollning. Varje sträcka utgår från K-punkten, som är ca 250 m från startområdet, följ RR-bandet och snitsling till K.

Starttider enligt tävlingsklass:

Kl 10.30 startar klasserna: H21, D40, H13-16, HD12, D60

Kl 10.40 startar klasserna: D21, H50, D70, D13-16

Kl 10.50 startar klasserna: H40, D50, H70, HD10

Kl 11.00 startar klasserna: H60

Instruktioner för den första sträckans löpare: Via inläsningen kommer löparen till området för uppvärmning och start. Första sträckans löpare till start enligt given tidtabell. Den tävlande placerar sig invid sin egen karta. Det är på den tävlandes ansvar att kolla att de har fått rätt karta. Tävlande får öppna kartan först efter startskottet. Startskottet skjuts. Klasserna HD12 och HD10 får öppna sin karta 1 minut före start enligt instruktion av funktionär.

Sista kontrollen: Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Den sista kontrollen har flera olika stämpelenheter, den ena är märkt med RR och de övriga med nummer. Du kan stämpla på vilken som helst av dessa. Sträckan mellan den sista kontrollen och mål är snitslad, snitslingen måste följas. Stämpling sker vid växling/målgång.

Växling: Tiden för tävlande somkommer till växling fås vid växlingsstämpling som är samma som målstämpling. Tävlande skickar i väg (armbåge mot armbåge) sin lagkompis som fortsätter till kartställningen och tar sin egen karta. Kom ihåg att hålla avstånd vid växlingsområdet.

Efter växling: Den tävlande förflyttar sig till emit-avläsningen. Oklara stämplingar reds ut vid klagomuren. Efter avläsningen sätter man kartan i egna föreningens påse.

Hyrda emitkort lämnas in efter målgång till tävlingsinfon. För icke returnerade emitkort uppbärs en avgift om 90 €.

Mål: Tävlande som går i mål använder sig av målfållan. Måldomare avgör vid behov ordningsföljden vid mållinjen. Målstämplingen görs omedelbart vid mål. Tävlande fortsätter till emit-avläsningen, efter avläsningen sätts karta i egna föreningens påse.

Målet stängs kl 15.00.

Samstart: Vid behov ordnas samstart. Normal växling upphör 10 minuter före samstarten. Speakern informerar om samstart.

Returnering av kartor: Kartorna kan hämtas föreningsvis efter samstarten. Speakern informerar.

Resultat: Speakern kommer att läsa upp resultatet via streaming, länk https://www.youtube.com/results?search_query=solfidrottsklubb ( Solfidrottsklubb på Youtube) , online resultat hittas på tävlingens hemsida ( https://ol.solfik.fi/tavlingar/oidm-stafett-4-7-2021/ ) . Ingen resultattavla finns på området.

Publikkontroll: Finns 200 m från Sportstugan mot Malax. Snitslat med gula banden.

Priser: ÖIDM-medaljer till de tre bästa i alla klasser och FinneFarm produkt till samtliga tävlande vid målgången. Tilläggspriser till alla i klasserna HD 10, HD 12 och till vinnarlaget i H/D21. Priserna hämtas lagvis från info efter målgången. Ingen prisutdelning ordnas.

Motionbanor: Vid skidspårets anslagstavla start mellan 11.05-12.00. Kartan fås mot betalning på plats. Kartavgift 10 euro. Banlängder A 4,3 km, C 3,3 km

Första hjälp: Första hjälp i Sportstugan.

Servering: vid TC. Möjlighet att betala med Mobilepay eller kontant. Kaffe, te, korv, sämlor, bulle, godis osv.

OBS.

  • förbjudet att springa längs Västersolfvägen och Strandvägen
  • förbjudna områden åkrar och tomtmarker
  • otydliga körspår och djurstigar är inte utmärkta på kartan

Alustava

Avoin ÖID aluemestaruusviesti Sulvalla sunnuntaina 4.7.2021  

Kilpailukartta: Mittakaava H/D21, H/D45-59 ja HD13-16 sarjoilla 1:10 000, käyräväli 2,5 m, muilla 1:7500. Painatus/tulostus 6/2021,käyräväli 2,5m. Kartta on muovisuojuksessa. Rastinmääritteet on painettu karttaan, ei irrallisia rastimääritteitä. Tarkista, että otat oikean kartan. Varakartan saa toimitsijalta. Mallikartta on nähtävillä vaihtoalueella.

Rastit ja leimausjärjestelmä: Rastit ovat mallirastin mukaisia. Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailussa on käytössä vaihto- ja maalileimaus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä.

Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoitus alkaa lähtöpaikalta. Viitoitukselta saa poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastilipuissa on joka sivulla RR1, RR2 jne. -tunnukset. Myös leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä.

Kilpailutuomaristo: Johan Holmback, Puheenjohtaja

Heidi Smeds

Rosa Myrskog

Maasto:

Kilpailuluokat ja -matkat :

H 21 5,1-5,3 km

D 21 4,5-4,7 km

H 40 4,4-4,5 km

H 50 4,3 km

H 60 3,1-3,3 km

H 70 2,8-2,8 km

D 40 3,1-3,3 km

D 50 2,9-3,1 km

D 60 2,8-2,9 km

D 70 2,5-2,6 km

H 13-16 2,7-2,9 km

D 13-16 2,4-2,6 km

HD 12 1,6-1,7 km TR 1,3 km

HD 10 2,1/1,3 km

Juoksujärjestykset: Viestijoukkueiden juoksujärjestykset on jätettävä ensisijaisesti IRMA-palveluun perjantaina 2.7.2021 klo 18.00 mennessä.

Kolmen juoksijan joukkueet. Naisten sallittua juosta miesjoukkueessa.

H21

D21

H40 D40 Joukkueen iät yhteensä vähintään 120 vuotta, jossa juoksijan oltava vähintään 35- vuotias.

H50 D50 Joukkueen iät yhteensä vähintään 150 vuotta, jossa juoksijan oltava vähintään 40- vuotias.

H60 D60 Joukkueen iät yhteensä vähintään 180 vuotta, jossa juoksijan oltava vähintään 50- vuotias.

H70 D70 Joukkueen iät yhteensä vähintään 210 vuotta, jossa juoksijan oltava vähintään 60- vuotias.

H13-16

D13-16

HD12 Osuudet tavallinen+TR+tavallinen. Sekajoukkue mahdollinen, mutta ainakin yksi tyttö pitää olla joukkueessa.

HD10 Kaikki osuudet ovat RR. Sekajoukkue mahdollinen, mutta ainakin yksi tyttö pitää olla joukkueessa.

Kilpailumateriaali: Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroa. Kilpailumateriaali (kilpailunumerot ja Emit tarkistuslipukkeet) noudetaan infosta seuroittain. Kiinnitykseen omat hakaneulat.

Numerot palautetaan maaliin tullessaan.

Kilpailunumerot:

  1. osuus: valkoinen numerolappu
  2. osuus: sininen numerolappu
  3. osuus: keltainen numerolappu

Lähdöt ja vaihdot: Lähtö- ja vaihtoalueen sisäänpääsy avataan klo 10.00. Emit-kilpailukortteja EI lueta järjestelmään sisäänlukuportilla.(Sama numero kuin IRMAssa). Joukkue hylätään, jos käytetään väärää emittiä. Siirry lähtöalueelle hyvissä ajoin. Emit-korttia saa käyttää kilpailussa vain kerran ja vain yhdellä osuudella. Sisäänmenoportilla tapahtuu kortin nollaus.  Jokainen osuus alkaa K-pisteeltä, joka on noin 250m lähtöalueelta, seuraa RR-nauhaa K-pisteelle.

Lähtöajat ja sarjat: 

Klo 10.30 lähtö sarjoilla: H21, D40, H13-16, HD12, D60

Klo 10.40 lähtö sarjoilla: D21, H50, D70, D13-16

Klo 10.50 lähtö sarjoilla: H40, D50, H70, HD10

Klo 11.00 lähtö sarjoilla: H60

Erityisohjeet ensimmäiselle osuudelle: Lähtö- ja verryttelyalueelle saavutaan opasteiden mukaan sisäänlukupisteen kautta. 1. osuuden kilpailijat ryhmitetään lähtöryhmittäin erillisen aikataulun mukaisesti lähtöruudukkoon. Kilpailija asettuu oman karttansa viereen. Oikean kartan saaminen on kilpailijan vastuulla. Kartan saa avata vasta lähtölaukauksen jälkeen. Lähtölaukaus ammutaan.

Sarjoissa HD12, HD10 kartan saa avata toimitsijan luvalla 1 min ennen lähtöhetkeä.

Vaihto: Vaihtoon tulevan kilpailijan vaihtoaika saadaan vaihtoleimauksesta maalin kohdalla. Kilpailija lähettää joukkuetoverin matkaan , joka hakee oman karttansa karttapuomilta. Jos kartta ei ole puomilla , uuden kartan saa toimitsijalta. Menetettyä aikaa ei hyvitetä. Muista turvavälit.

Viimeinen rasti: Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeisellä rastilla on useita leimasimia, joissa yhdessä on RR-tunnus ja muissa numerotunnus. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin leimasimella. Viimeiseltä rastilta johtaa kaikille yhtenäinen viitoitus maaliin, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vaihto-/maalileimaus.

Vaihdon jälkeen: kilpailija siirtyy leimantarkastukseen. Epäselvät tapaukset selvitetään itkumuurilla. Leimantarkastuksen jälkeen kilpailija laittaa karttansa oman seuran pussiin.

Vuokratut Emit-kortit on palautettava maaliintulon jälkeen kilpailuinfoon. Palauttamatta jätetystä Emit-kortista peritään 90 €.

Maali: Maaliin tuleva kilpailija juoksee maalikarsinaan. Maalituomari ratkaisee sijoituksen maaliviivalla. Maalileimaus suoritetaan välittömästi maaliviivan jälkeen. Kilpailija jatkaa matkaa leimantarkistukseen, ja maalileimauksen jälkeen laittaa karttansa seurapussiin. Maali suljetaan klo 15.00.

Yhteislähtö: Tarvittaessa järjestetään yhteislähtö. Normaali vaihto lopetetaan 10 minuuttia ennen yhteislähtöä. Yhteislähdöstä tiedotetaan kuulutuksella.

Karttojen palautus: Kartat luovutetaan yhteislähdön jälkeen . Seuraa kuulutusta.

Tulokset: Kuuluttajat kertovat tuloksista Streamingin lähetyksen kautta

linkki https://www.youtube.com/results?search_query=solfidrottsklubb ( Solfidrottsklubb på Youtube) , online – tulokset löytyvät kilpailusivulta ( https://ol.solfik.fi/tavlingar/oidm-stafett-4-7-2021/ ) . Tulostaulua ei ole alueella.

Palkinnot: Aluemestaruusmitalit kaikille sarjoille ja FinneFarm tuote maaliin tullessa jokaiselle kilpailijalle , lisäksi kaikki HD10- ja HD12- sarjojen kilpailijat saavat lisäpalkinnon ja sarjojen H/D21 voittajat saavat lisäpalkinnon. Palkinnot voi hakea infosta maaliin tulon jälkeen joukkueittain. Palkintoseremoniaa ei järjestetä.

Kuntoradat: Löytyy hiihtoladun ilmoitustaulun luota , lähtö 11.05-12.00. Kartan saa maksua vastaan. Karttamaksu 10 euroa. Ratapituudet A 4,3 km ja C 3,3 km.

Ensiapu: Ensiapupiste on urheilumajalla.

Tarjoilu: Kilpailukeskuksessa. Mahdollisuus maksaa Mobilepaylla tai käteisellä. Kahvia, teetä, makkaraa, sämpylöitä, pullaa, karkkia jne.

Huom!

  • Kiellettyä juosta Västersolf- ja Rantatietä pitkin
  • kiellettyjä alueita pellot ja tonttialueet
  • epäselviä traktorijälkiä ja eläinpolkuja ei ole merkitty karttaan.