Banläggarens tankar om terrängen | Ratamestarin ajatukset maastosta

Området som används i tävlingen är relativt litet på östra sidan av nästa års FM terräng. I terrängen finns det rikligt med stigar, spår av skogsmaskiner och djurspår. Terrängen bjuder på både områden med god framkomlighet och områden där framkomligheten är försämrad på grund av skogsarbete som har gjorts under vintern. Det finns många kontroller som är nära varandra i skogen, var noggrann. För att lyckas med orienteringen är det viktigt att veta när det lönar sig att ta hjälp av stigarna och när det lönar sig att springa rakt mot kontrollen.

_____________________________________________________________________

Alue, jota käytetään kilpailussa on suhteellisen pieni , ensi vuoden SM maaston itäpuolella. Maastossa on runsaasti polkuja, metsäkoneen jälkiä ja eläinpolkuja. Maasto tarjoaa sekä hyvä kulkuista aluetta että huonompaa johtuen viime talven aikana tehdyistä metsätöistä. Rastit ovat lähekkäin , ole tarkkana. Onnistuneeseen suunnistukseen on tärkeä tietää milloin kannattaa käyttää apuna polkuja ja milloin juosta suoraa kohti rastia.

Banläggare – Ratamestarit

Robin Udell, Virpi Snickars & Gustav Nygård