Måndagsbommen 22.6-28.6

Måndagsbommen 22.6.2020 går på Hägnesbergskartan med start och mål vid s.k. Soffis gränd dvs vid Strandvägen mellan Malax och Solf en bit söder om Västersolfvägens korsning.
Skärm som vanligt ute vid vägen. Start mellan kl 18 och 19. Banorna finns ute hela veckan
och kartor kan man ladda ner från hemsidan, finns förstås vid starten mån 22.6. eller fås senare vid InesMarket, Solfvägen 121.
Banlängder:
A 5,6 km
B 4,4 km
C 2,6 km
D 2,4 km
E 1,1 km delvis längs väg/stig, delvis snitslad med RR band
Observera att på de längre banorna finns flera hyggen och vägar under byggnad för nya bostadsområdet vid Söderfjärdsbacken vilka inte finns utmärkta på kartan!
Välkomna!
Jan och Clas-Göran

Kategorier:
Okategoriserade